Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Wzór odstąpienia od umowy

Wzór odstąpienia od umowy

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)
Kantor walutowy- salon biżuterii
Tulikowski Ryszard
Popiełuszki 9
22-100 Chełm
[email protected]
ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu
………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:
1) ……………………………………………………………………… za cenę
………………………………………….,
2) ……………………………………………………………………… za cenę
………………………………………….,
3) ……………………………………………………………………… za cenę
…………………………………………..
Wydanie/odbiór1 towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..
W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w
terminie czternastu dni.
Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później
niż w terminie czternastu dni.
…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)


Przejdź do strony głównej
Naszyjniki
 Biżuteria złota
 Biżuteria srebrna
Brylanty
Zegarki